Pokus s mačkou…

Trénované myši :)

Má rád kone :)

Pasca na myši…

Raz, dva, tri buuuum :)